CODA (2021)

ในฐานะที่เป็น CODA (เด็กที่เป็นผู้ใหญ่หูหนวก) รูบี้เป็นคนหูหนวกเพียงคนเดียวในครอบครัวที่หูหนวกของเธอ เมื่อธุรกิจประมงของครอบครัวถูกคุกคาม รูบี้พบว่าตัวเองขาดการไล่ตามความรักในเสียงเพลงกับความกลัวที่จะละทิ้งพ่อแม่
LOADING
ค้นหา