Move To Heaven ของฝากของคนที่จากไป Season 1 ซับไทย ตอนที่ 10

Move To Heaven ของฝากของคนที่จากไป Season 1 ซับไทย ตอนที่ 10
ปี 2021 15+ HD IMDB: 8.7
เรื่องย่อ

Move to Heaven ผลงานออริจินัลซีรีส์จาก Netflix ที่พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าดีที่สุด ตราตรึง และสร้างความประทับใจที่สุดจากบรรดาซีรีส์ออริจินัล Netflix เกาหลีทั้งหมด ซีรีส์ที่จะบอกคุณว่าทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราว ทุกการจากไปล้วนทิ้งร่องรอย ของทุกสิ่งที่หลงเหลือไว้ล้วนเป็นตัวบอกเล่าความในใจของคนที่จากไปสู่คนข้างหลังที่ยังต้องอยู่ ชีวิตคนเราไม่มีคำว่าตลอดไป ‘เวลาที่ยังมีชีวิต’ จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด

LOADING
ค้นหา