Twenty-Five Twenty-One(2022)ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ด | ทั้งหมด 16 ตอน

Twenty-Five Twenty-One(2022)ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ดEP16

Twenty-Five Twenty-One(2022)ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ดEP16
ปี 2022 13+ HD IMDB: 8.7
เรื่องย่อ

เรื่องราวความรักโรแมนติกที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นยุค 90 ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 1998 ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียความฝันและเผชิญกับสถานการณ์ไร้ทางออก
นาฮีโด (คิมแทรี) นักกีฬาฟันดาบระดับมัธยมปลายผู้ยังคงมีความมุ่งมั่นและความฝัน แม้ว่าทีมฟันดาบของเธอจะถูกยุบหลังจากเกิดวิกฤต IMF
(วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้เมื่อช่วงปลายทศวรรศที่ 1990) นาฮีโดไล่ตามความฝันอย่างเปี่ยมด้วยพลังและความมุ่งมั่น เธอไม่ยอมแพ้แม้ต้องเผชิญความลำบากมากมาย

LOADING
ค้นหา